Sisteme de răcire

Deoarece realizarea sistemelor de răcire constituie una din activităţile de bază ale COFELY, specialiştii noştri dispun de o vastă experienţă în acest domeniu.

COFELY realizează astfel de sisteme, utilizând atât produse proprii cât şi produse ale altor fabricanţi.

Domeniul nostru de activitate include sisteme de producere a frigului de orice dimensiune, precum şi sisteme de răcire comandate la distanţă.

Energia este viitorul nostru, salvaţi-l!