Reconfigurarea / modernizarea sistemelor deja existente

  • COFELY posedă o vastă experienţă în modernizarea sistemelor
  • Efectuarea operaţiilor de reconfigurare/modernizare necesită servicii de inginerie din toate domeniile.
  • Considerăm imperativă utilizarea eficientă a resurselor disponibile
  • Îndeplinim toate cerinţele legale în vederea colaborării cu clienţii noştri
  • În calitate de contractor principal, COFELY coordonează întregul proces de modernizare a instalaţiilor.

Energia este viitorul nostru, salvaţi-l!