Asigurarea eficienţei energetice

În parteneriatele noastre, COFELY urmăreşte:

  • Optimizarea energetică
  • Îndeplinirea cerinţelor de fiabilitate
  • Îndeplinirea cerinţelor de siguranţă energetică

COFELY îşi asumă toate sarcinile de monitorizare, mentenanţă, asistenţă şi reparaţii, precum şi asigurarea echipamentelor/pieselor de schimb necesare instalaţiilor.

În plus, asigurăm şi înlocuirea echipamentelor şi componentelor de sistem avariate, în situaţia în care operaţiile de reparaţie nu mai prezintă un avantaj economic.

În urma unui parteneriat durabil, pot fi asigurate costuri anuale acceptabile.

Prin asumarea tuturor riscurilor de operare, COFELY garantează clienţilor săi o operare sigură a sistemelor.

Energia este viitorul nostru, salvaţi-l!