Reţele de distribuţie pentru fluide

În atenta colaborare cu dumneavoastră, proiectăm şi realizăm sisteme pentru generarea şi distribuţia de căldură şi frig.

În calitate de contractor tehnic principal, putem realiza următoarele tipuri de instalaţii: centrale electrice cu ciclu combinat, centrale electrice pe biomasă, reţele de încălzire şi răcire, puncte termice cu pompe comandare prin variatoare de frecvenţă, centrale termice.

Energia este viitorul nostru, salvaţi-l!