Clădiri de birouri

RCI Leasing (Renault)

Union Buisness Center

GRAWE România

'Rahova' Old Customs

Pipera Tower

Energia este viitorul nostru, salvaţi-l!